FlowSyn Cold

Akış kimyası özellikle metallendirme gibi hızlı ekzotermik kimya çalışmalarının düzenlenmesinde ideal araçtır. Tüp reaktörlerdeki hacmin küçük olmasına rağmen geniş yüzey alanı ısıtıcı ile donatılmış olarak rekasiyonun çabuk gerçekleşmesini sağlar. Buna rağmen soğutma sistemine ihtiyaç olabilir, o esnada reaksiyonun sonlanmasına göre soğutucu sistme eklenebilir.  

FlowSyn Cold is a stand-alone sistem kullanılan sirkulatörün kapasitesine göre -70°C and +150°C ayarlanabilmektedir. 

FlowSyn Cold 2ml den 20ml ye kadar hacme sahip coil reaktörler ile çalışır böylece çok değişik hacimlerde çalışabilme ve kolay ölçek büyütme sağlar olanağı sağlar. Sıcaklık kontrollü mikro cihp ve coil reaktörler sayesinde üniformite kolayca kontrol altında tutulur. Reaksiyonlar PFA ve PTFE reaktörler ile çalışmaya müsaittir.   

Sirkülatör kontrolü:
FlowSyn Huber Tango, Unistat® or Petite Fleur gibi harici sirkülatörleri kontrol edebilen yazılım arayüzüne sahiptir. Sıcaklık probu FlowSyn Cold un bloğu üzerindeki yerine takılarak hassasiyet sağlanır. Böylece ısıtma ya da soğutma otomatik olarak ayarlanır

Ayrıca FlowSynCold üzerine ısıtıcı sirkülatör bağlanması ile de +150°C'ye kadar ısıtma da sağlanabilir.