FlowSyn Multi X


Flowsyn ile aynı özelliklere sahiptir. Bunun yanında sisteme takılan bir fraksiyon kolllektörü ile yapılan çalışmalarda çok lu örnek alma ve on ayrı formülasyonu aynı anda yürüterek farklı örnek şişelerine aktarabilme.

Çoklu reaksiyonlarda
  • Otomatik sıralı deneyler yapabilme
  • Reagent tarama, reaksiyonu profilleme ve optimizasyonu
  • Çok geniş reaksiyon keşfetme: sıcaklık, residince time ve stokimetrik kontrol olanağı
Akış kimyası reaksiyon profilini belirlemede ve optimizasyonunda, parçalı ya da tekli ölçek büyütmede mükemmel metotdur. Yüksek verimlilik sonuçları, tekraralanabilirlik, kısa proses zamanı ile birleşme ve reaksiyon, çok değişik reaksiyonların çabuk keşfine izin verir.
  
The FlowSyn Multi deney paketi (FlowSyn Multi-X) Gilson FC203B veya FC204 fraction collektörü ve FlowSyn control arayüzünden ibarettir. Bu sistem 10 adet kesikli deneye programlanabilir ve sonra örnek toplama protokolünde ayarlanmış frkasiyon ve optimizasyon sırasına göre bağımısız olarak ayrı örnek şişelerine alınabilir.  

Reaksiyon çıkışı 2ml lik LCMS viallerinden 100ml ye kadar değişik hacimde şişelere alınabirilir.