Test Cihazları

NANOVEA Sertlik (İndentasyon) ve Çizik Cihazları

Mekanik Test Cihazları

Nano Sertlik (indentasyon) Çizik Aşınma Cihazları

Mikro-Makro Sertlik (Indentasyon) Çizik Aşınma Cihazları

NANOVEA Üç Boyutlu Temassız Profilometreler

Jr25 Portatif Profilometre

PS50 Lmitli Bütçeler İçin Profilometre

ST400 Standart Temassız 3D Profilometre

HS1000 Tam Otomatik Hızlı 3D Profilometre

NANOVEA Tribometreler-Aşınma Test Cihazları

Pin-on-Disk (ASTMG99) Aşınma Test Cihazı

Linear (ASTM G133) Aşınma Test Cihazı

Aşınma Test Cihazı Opsiyonları

LABTHINK Ambalaj Malzemeleri Test Cihazları

Oksijen Buharı Geçirgenlik Cihazı

Gaz Geçirgenliği Test Cihazı

Su Buharı Geçirgenlik Cihazı

Sızıntı Test Cihazı

Ağırlık Düşürmeli Darbe Testi Cihazı

Elmendorf Yırtılma Testi Cihazı

Kalınlık Testi Cihazı

Sürtünme Katsayısı Test Cihazı

Sıcak Yapıştırma Test Cihazı

Isı Yapışma Test Cihazı

Otomatik Çekme Test Cihazı

FPI NIR (Near Infrared Analiz) Test Cihazları

Portatif NIR Cihazı

Standart NIR Cihazı

Mobil NIR Cihazı

Rezonans Spektrometreler

Electron Paramagnetic Resonance (EPR) Spectrometer

Elektron Spin Rezonans (ESR) Spektrometre

Sürekli Akış ESR / EPR Analiz Sistemi

Gama Işını Spektrometresi

Lüminesans Okuyucular

Riso Termolüminesans Okuyucu (TL)

Riso Optik Uyarmalı Lüminesans Okuyucu

FESTEC Yangın Test Cihazları

Hava ve Azot Jeneratörü

Montaj Aparat Test Cihazı

İnşaat Malzemeleri Yangına Dayanım Test Cihazı

Kablo Demetleri Dikey Alev Yayılım Test Cihazı

Cleveland Açık Kap Otomatik Parlama Noktası Analiz Cihazı

Konik Kalorimetre 2006

Konik Isıtıcı 3

Küp Duman Yoğunluğu Test Cihazı

Kapı Seti Mekanik Test Cihazı

Aşınma Takip Test Cihazı

İtfaiyeci Eldiveni Su Geçirmezlik Test Cihazı

Yangın Mekanik Şok Cihazı

Yangına Dayanım

Yangına Dayanım Aparatları Test Cihazı

Yangın Dayanım Test Cihazı

Alev Dayanıklılık Test Cihazı

Alevlenme Test Cihazı

Çatı Radyan Panel Test Cihazı

Sıcak Tel Bobin Tutuşma Test Cihazı

IEC 60754-1&2

Büyük Ölçekli Kalorimetre 2006

Fare Test Cihazı 2005

Deniz-Gemi Mühendisliği Toksik İndeks Test Cihazı

Tutuşmazlık Test Cihazı 2005

Marin HCF Kablo Yangın Dayanım Test Cihazı

Oksijen Index Tester 2005

Radyan Panel Alev Yayılma Test Cihazı

Gaz Maskesi (Solunum Koruyucu Cihaz) Test Cihazı

Oda Köşe Test Cihazı 2006

SBI Tek Alev Kaynağı 2006

Duman Kutusu 2005

Güneş Hücresi Alev Yayılımı

Alev Yayılımı Test Cihazı 2006

TAG Kapalı Kap Otomatik Parlama Noktası Tayin Cihazı

Isıl Özellikler Analiz Cihazı

Zaman ve Basınç Test Cihazı

UL 94 – AVH Kabini

Dikey Fırın Isı Akışı Test Cihazı

Su Püskürtme Test Cihazı