Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği San-Tez Projesini Tamamladık

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ne ait olan San-Tez projesi kapsamında alınan Toprakta biyo bozunma reaktörü, gaz geçirgenlik ve su buharı geçirgenlik cihazlarımızı teslim etmiş bulunmaktayız.